Bảo vệ hộ tống, vận chuyển

Miêu tả dịch vụ

Bảo vệ vận chuyển hàng hóa là sử dụng vũ trang để bảo vệ an toàn trong giao nhận và trên đường vận chuyển.

Dịch vụ khác

Lên phương án bảo vệ mục tiêu, đặt các vị trí bảo vệ, văn phòng, nhà máy, ngân hàng và các khu công nghiệp, hạn chế nhân lực để giảm bớt các chi phí cho khách hàng và đạt hiệu quả cao, nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu để phòng ngừa hạn chế thấp...
Lực lượng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và giải quyết ban đầu theo thẩm quyền những vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự 
NSS cung cấp, lắp đặt thiết bị báo động, báo trộm, báo cháy, lắp đặt hệ thống báo động, báo trộm với uy tín chất lượng cao, giá rẻ, đảm bảo xuất xứ sản phẩm, chất lượng tốt
Nhóm các chuyên gia bảo vệ đến kiểm tra mục tiêu của quý khách một cách bất thường không theo quy luật. Tiến hành kiểm tra các đối tượng trong mục tiêu như con người và tài sản. 
Công ty bảo vệ NSS cung cấp dịch vụ bảo vệ An ninh cá nhân ...Đảm bảo an toàn không can thiệp và làm ảnh hưởng tới đời tư của Khách hàng.